Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.15.12

Verš

brahmovāca
mānasā me sutā yuṣmat-
pūrvajāḥ sanakādayaḥ
cerur vihāyasā lokāl
lokeṣu vigata-spṛhāḥ

Synonyma

brahmā uvāca — Pán Brahmā řekl; mānasāḥ — narození z mysli; me — moji; sutāḥ — synové; yuṣmat — nežli vy; pūrva-jāḥ — narození dříve; sanaka-ādayaḥ — v čele se Sanakou; ceruḥ — cestovali; vihāyasā — cestováním ve vnějším prostoru nebo létáním po nebi; lokān — do hmotného a duchovního světa; lokeṣu — mezi lidmi; vigata-spṛhāḥ — bez jakékoliv touhy.

Překlad

Pán Brahmā řekl: Moji čtyři synové Sanaka, Sanātana, Sanandana a Sanat-kumāra, kteří se narodili z mé mysli, jsou vaši předchůdci. Někdy cestují po hmotném a duchovním nebi, aniž by měli nějakou určitou touhu.

Význam

Mluvíme-li zde o touze, vztahuje se to na touhu po hmotném smyslovém požitku. Světci, jako jsou Sanaka, Sanātana, Sanandana a Sanat-kumāra, nemají žádné hmotné touhy, ale někdy spontánně cestují po celém vesmíru, aby kázali oddanou službu.