Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.15.1

Verš

maitreya uvāca
prājāpatyaṁ tu tat tejaḥ
para-tejo-hanaṁ ditiḥ
dadhāra varṣāṇi śataṁ
śaṅkamānā surārdanāt

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — mudrc Maitreya řekl; prājāpatyam — velkého prajāpatiho; tu — ale; tat tejaḥ — jeho mocné semeno; para-tejaḥ — síla druhých; hanam — obtěžovat; ditiḥ — Diti (žena Kaśyapy); dadhāra — nosila; varṣāṇi — let; śatam — sto; śaṅkamānā — plná pochyb; sura-ardanāt — zneklidňující polobohy.

Překlad

Śrī Maitreya řekl: Můj milý Viduro, Diti, manželka mudrce Kaśyapy, věděla, že synové v jejím lůně budou zneklidňovat polobohy. Celých sto let proto nosila ve svém tělě mocné semeno Kaśyapy Muniho, kterému bylo dáno obtěžovat ostatní.

Význam

Velký mudrc Maitreya popisoval Vidurovi činnosti polobohů v čele s Pánem Brahmou. Když Diti slyšela od svého manžela, že její synové, které nosila v břiše, budou zneklidňovat polobohy, neměla z toho žádnou radost. Existují dva druhy lidí — oddaní a neoddaní. Neoddaní se nazývají démoni a oddaní se nazývají polobozi. Žádný rozumný muž či žena nesnáší, když neoddaní obtěžují oddané. Diti proto nechtěla své děti porodit a čekala sto let, aby alespoň na tuto dobu uchránila polobohy před nepokoji.