Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.14.50

Verš

antar bahiś cāmalam abja-netraṁ
sva-pūruṣecchānugṛhīta-rūpam
pautras tava śrī-lalanā-lalāmaṁ
draṣṭā sphurat-kuṇḍala-maṇḍitānanam

Synonyma

antaḥ — uvnitř; bahiḥ — vně; ca — také; amalam — neposkvrněný; abja-netram — lotosové oči; sva-pūruṣa — Jeho oddaný; icchā-anugṛhīta-rūpam — přijímá podobu podle přání; pautraḥ — vnuk; tava — tvůj; śrī-lalanā — krásná bohyně štěstí; lalāmam — ozdobený; draṣṭā — uvidí; sphurat-kuṇḍala — se zářícími náušnicemi; maṇḍita — ozdobený; ānanam — obličej.

Překlad

Tvůj vnuk bude schopen vidět uvnitř i vně Nejvyšší Osobnost Božství, Pána, Jehož manželkou je krásná bohyně štěstí. Pán projevuje podobu, kterou chce Jeho oddaný vidět, a obličej Mu vždy zdobí krásné náušnice.

Význam

Je zde předpovězeno, že Ditin vnuk Prahlāda Mahārāja uvidí Osobnost Božství nejen v sobě prostřednictvím meditace, ale bude také moci vidět Pána Osobně, na vlastní oči. Takové přímé setkání může zažít jedině ten, kdo je na vysoce pokročilé úrovni vědomí Kṛṣṇy, protože Pána není možné vidět hmotnýma očima. Nejvyšší Osobnost Božství má mnoho různých věčných podob, jako je Kṛṣṇa, Baladeva, Saṅkarṣaṇa, Aniruddha, Pradyumna, Vāsudeva, Nārāyaṇa, Rāma, Nṛsiṁha, Varāha a Vāmana, a Pánův oddaný všechny tyto podoby Viṣṇua zná. Čistého oddaného přitahuje jedna z věčných Pánových podob a Pán se mu s radostí zjevuje ve vytoužené podobě. Oddaný si nevytváří vlastní smyšlené představy o tom, jak Pán vypadá, a také si nikdy nemyslí, že Pán je neosobní a že může přijmout jakoukoliv podobu, kterou chce vidět neoddaný. Neoddaný neví o podobě Pána vůbec nic, a proto nemůže na žádnou z výše uvedených podob myslet. Jakmile však oddaný vidí Pána, vidí Ho v krásně ozdobené podobě a v doprovodu Jeho stálé společnice, věčně krásné bohyně štěstí.