Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.14.41

Verš

tadā viśveśvaraḥ kruddho
bhagavāl loka-bhāvanaḥ
haniṣyaty avatīryāsau
yathādrīn śataparva-dhṛk

Synonyma

tadā — tehdy; viśva-īśvaraḥ — Pán vesmíru; kruddhaḥ — velice rozhněvaný; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; loka-bhāvanaḥ — který si přeje blaho všech lidí; haniṣyati — zabije; avatīrya — když Osobně sestoupí; asau — On; yathā — jako když; adrīn — hory; śata-parva-dhṛk — vládce blesku (Indra).

Překlad

Tehdy sestoupí Pán vesmíru, Nejvyšší Osobnost Božství, který je příznivcem všech živých bytostí, a ukončí jejich životy, stejně jako Indra rozbíjí hory svými blesky.

Význam

Jak je řečeno v Bhagavad-gītě (4.8), Pán sestupuje jako inkarnace, aby osvobodil oddané a zabil darebáky. Vládce vesmíru a všeho, co existuje, se zjeví, aby zabil syny Diti za jejich urážky oddaných Pána. Pán má mnoho zástupců, jako je Indra, Candra, Varuṇa, bohyně Durgā a Kālī, kteří mohou potrestat každého darebáka na světě, ať je sebemocnější. V tomto verši je velice názorný příklad hor rozbíjených bleskem. Hora má nejsilněji stavěné tělo ve vesmíru, ale i to může být řízením Nejvyššího Pána snadno rozbito. Nejvyšší Osobnost Božství nemusí sestupovat Osobně, je-li třeba zabít jakkoliv silně stavěné tělo — sestupuje pouze kvůli Svým oddaným. Každého čeká nevyhnutelné utrpení od hmotné přírody, ale Pán sestupuje proto, že darebáci svými činnostmi, kdy zabíjejí nevinné lidi a zvířata nebo mučí ženy, škodí všem, a způsobují tak bolest oddaným. Sestupuje pouze proto, aby ulevil Svým milujícím oddaným. To, že Pán zabije nějakého darebáka, je také projevem Jeho milosti k němu, i když se Pán zdánlivě staví na stranu Svého oddaného. Jelikož Pán je absolutní, není rozdíl v tom, jestli zabíjí darebáky nebo podporuje Své oddané.