Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.14.40

Verš

prāṇināṁ hanyamānānāṁ
dīnānām akṛtāgasām
strīṇāṁ nigṛhyamāṇānāṁ
kopiteṣu mahātmasu

Synonyma

prāṇinām — když živých bytostí; hanyamānānām — zabíjení; dīnānām — ubohých; akṛta-āgasām — bezúhonných; strīṇām — žen; nigṛhyamāṇānām — mučení; kopiteṣu — vyvolávání zloby; mahātmasu — velkých duší.

Překlad

Budou zabíjet ubohé, bezúhonné živé bytosti, mučit ženy a vyvolávat zlobu velkých duší.

Význam

Démonské činnosti se projevují v zabíjení nevinných, bezúhonných živých bytostí, mučení žen a vyvolávání zloby velkých duší, které šíří vědomí Kṛṣṇy. V démonské společnosti lidé zabíjejí nevinná zvířata, aby uspokojili svůj jazyk, a mučí ženy bezdůvodným sexem. Kde jsou ženy a maso, tam musí být alkohol a sex. Když tyto věci ve společnosti převládají, můžeme milostí Boha očekávat, že Samotný Pán nebo Jeho autorizovaný zástupce přivodí změnu společenského řádu.