Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.14.34

Verš

ditir uvāca
na me garbham imaṁ brahman
bhūtānām ṛṣabho ’vadhīt
rudraḥ patir hi bhūtānāṁ
yasyākaravam aṁhasam

Synonyma

ditiḥ uvāca — krásná Diti řekla; na — ne; me — moje; garbham — těhotenství; imam — toto; brahman — ó brāhmaṇo; bhūtānām — všech živých bytostí; ṛṣabhaḥ — nejvznešenější ze všech živých bytostí; avadhīt — ať zabije; rudraḥ — Pán Śiva; patiḥ — pán; hi — jistě; bhūtānām — všech živých bytostí; yasya — jehož; akaravam — dopustila jsem se; aṁhasam — přestupku.

Překlad

Krásná Diti řekla: Můj milý brāhmaṇo, prosím pomoz, aby Pán Śiva, pán všech živých bytostí, nezabil mé dítě kvůli velkému přestupku, kterého jsem se proti němu dopustila.

Význam

Diti si byla vědoma svého přestupku proti Pánu Śivovi a přála si, aby jí odpustil. Pán Śiva je velice známý pod dvěma jmény: Rudra a Āśutoṣa. Velice snadno se rozhněvá a rychle se nechá uklidnit. Diti věděla, že svým okamžitým hněvem může zničit její těhotenství, ke kterému přišla tak hříšným způsobem. Jelikož je však také Āśutoṣa, žádala svého bráhmanského manžela, aby jí pomohl Pána Śivu uklidnit, protože její manžel byl jeho velkým oddaným. Pán Śiva se sice mohl na Diti hněvat za to, že donutila svého manžela, aby přestoupil pravidla písem, ale nikdy by neodmítl Kaśyapovu modlitbu. Proto svoji žádost o odpuštění podávala prostřednictvím svého manžela. Modlila se k Pánu Śivovi následovně.