Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.13.46

Verš

maitreya uvāca
ity upasthīyamāno ’sau
munibhir brahma-vādibhiḥ
salile sva-khurākrānta
upādhattāvitāvanim

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — mudrc Maitreya řekl; iti — takto; upasthīyamānaḥ — oslavován; asau — Pán Kanec; munibhiḥ — velkými mudrci; brahma-vādibhiḥ — transcendentalisty; salile — na vodu; sva-khura-ākrānte — dotkl se Svými kopyty; upādhatta — položil; avitā — udržovatel; avanim — Zemi.

Překlad

Mudrc Maitreya řekl: Pán, takto uctíván všemi velkými mudrci a transcendentalisty, se dotkl Země Svými kopyty a položil ji na vodu.

Význam

Pán položil Zemi na vodu pomocí Své nepochopitelné energie. Je všemocný, a proto může udržovat obrovské planety buď na vodě, nebo ve vzduchu, podle Svého přání. Nepatrný lidský mozek nedokáže pochopit, jak mohou energie Pána jednat. Člověk může podat nějaké mlhavé vysvětlení zákonů, které tyto jevy umožňují, ale ve skutečnosti není nepatrný lidský mozek schopen pochopit Pánovy činnosti, jež se proto nazývají nepochopitelné. Žabí filozofové se ale přesto snaží podávat nějaká imaginární vysvětlení.