Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.13.47

Verš

sa itthaṁ bhagavān urvīṁ
viṣvaksenaḥ prajāpatiḥ
rasāyā līlayonnītām
apsu nyasya yayau hariḥ

Synonyma

saḥ — On; ittham — takto; bhagavān — Osobnost Božství; urvīm — Zemi; viṣvaksenaḥ — jiné jméno Viṣṇua; prajā-patiḥ — Pán živých bytostí; rasāyāḥ — z vody; līlayā — velice snadno; unnītām — vyzdvihl; apsu — na hladinu; nyasya — umístil; yayau — vrátil se do Svého sídla; hariḥ — Osobnost Božství.

Překlad

Osobnost Božství, Pán Viṣṇu, který je udržovatelem všech živých bytostí, vyzdvihl Zemi tímto způsobem z vody a poté, co ji položil na hladinu, se vrátil do Svého sídla.

Význam

Osobnost Božství, Pán Viṣṇu, sestupuje z vlastní vůle na hmotné planety ve Svých nesčetně mnoha inkarnacích s různými záměry a opět se vrací do Svého sídla. Když sestupuje, nazývá se avatāra, protože avatāra znamená “ten, který sestupuje”. Ani Samotný Pán, ani určití Jeho oddaní, kteří přicházejí na tuto Zemi, nejsou obyčejné živé bytosti jako my.