Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.13.34

Verš

ṛṣaya ūcuḥ
jitaṁ jitaṁ te ’jita yajña-bhāvana
trayīṁ tanuṁ svāṁ paridhunvate namaḥ
yad-roma-garteṣu nililyur addhayas
tasmai namaḥ kāraṇa-sūkarāya te

Synonyma

ṛṣayaḥ ūcuḥ — slavní mudrci pronesli; jitam — všechna sláva; jitam — všechna vítězství; te — Tobě; ajita — ó nepřemožitelný; yajña-bhāvana — ten, Jehož lze pochopit vykonáváním obětí; trayīm — zosobněné Vedy; tanum — takové tělo; svām — vlastní; paridhunvate — oklepávající; namaḥ — poklony; yat — Jehož; roma — chlupy; garteṣu — v otvorech; nililyuḥ — vnořené; addhayaḥ — oceány; tasmai — Jemu; namaḥ — klanící se; kāraṇa-sūkarāya — kančí podobě, přijaté z určitých důvodů; te — Tobě.

Překlad

Všichni mudrci pronesli s velkou úctou: Ó nepřemožitelný uživateli všech obětí, patří Ti všechna sláva a všechna vítězství! Tvé tělo tvoří zosobněné Vedy a v jeho pórech spočívají oceány. Z jistých důvodů (abys vyzdvihl Zemi) jsi nyní přijal podobu kance.

Význam

Pán může přijmout jakoukoliv podobu, ale za všech okolností je příčinou všech příčin. Jelikož je Jeho podoba transcendentální, je vždy Nejvyšší Osobností Božství, jako v podobě Mahā-Viṣṇua v Oceánu příčin. Z otvorů v kůži, ze kterých vyrůstají Jeho chlupy, vzniká nespočetně mnoho vesmírů, a Jeho transcendentální tělo jsou tedy zosobněné Vedy. Je uživatelem všech obětí a nepřemožitelnou Nejvyšší Osobností Božství. Nelze Ho v žádném případě mylně považovat za někoho jiného než Nejvyššího Pána jen kvůli tomu, že pro vyzdvižení Země přijal podobu kance. Mudrci a velké osobnosti v čele s Brahmou a dašími obyvateli vyšších planetárních systémů to jasně pochopili.