Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.12.57

Verš

ākūtiṁ rucaye prādāt
kardamāya tu madhyamām
dakṣāyādāt prasūtiṁ ca
yata āpūritaṁ jagat

Synonyma

ākūtim — dceru jménem Ākūti; rucaye — mudrci Rucimu; prādāt — dal za ženu; kardamāya — mudrci Kardamovi; tu — ale; madhyamām — prostřední dceru (Devahūti); dakṣāya — Dakṣovi; adāt — dal; prasūtim — nejmladší dceru; ca — také; yataḥ — z nich; āpūritam — je naplněn; jagat — celý svět.

Překlad

Otec Manu dal svoji první dceru Ākūti za ženu mudrci Rucimu, prostřední dceru Devahūti mudrci Kardamovi a nejmladší Prasūti Dakṣovi. Díky nim se celý svět naplnil obyvatelstvem.

Význam

Zde je popsána historie osídlení vesmíru. Brahmā je původní živý tvor ve vesmíru, který přivedl na svět Manua Svāyambhuvu a jeho ženu Śatarūpu. Manuovi se narodili dva synové a tři dcery a od nich pochází veškeré obyvatelstvo různých planet až po současnost. Brahmā je proto známý jako praotec všech a jeho otec, Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je známý jako praděd všech živých bytostí. To je potvrzeno v Bhagavad-gītě (11.39) následovně:

vāyur yamo 'gnir varuṇaḥ śaśāṅkaḥ
prajāpatis tvaṁ prapitāmahaś ca
namo namas te 'stu sahasra-kṛtvaḥ
punaś ca bhūyo 'pi namo namas te

“Jsi Pán vzduchu, nejvyšší soudce Yama, oheň a Pán dešťů. Jsi měsíc a praděd každého. Proto se Ti znovu a znovu uctivě klaním.”

Takto končí Bhaktivedantovy výklady ke dvanácté kapitole třetího zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Stvoření Kumārů a dalších osobností”.