Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.12.21

Verš

athābhidhyāyataḥ sargaṁ
daśa putrāḥ prajajñire
bhagavac-chakti-yuktasya
loka-santāna-hetavaḥ

Synonyma

atha — takto; abhidhyāyataḥ — když uvažoval o; sargam — stvoření; daśa — deset; putrāḥ — synů; prajajñire — bylo zplozeno; bhagavat — od Osobnosti Božství; śakti — energie; yuktasya — zplnomocněn; loka — svět; santāna — obyvatelstvo; hetavaḥ — příčiny.

Překlad

Brahmā, který byl zplnomocněný Nejvyšší Osobností Božství, uvažoval o tvoření živých bytostí a zplodil deset synů, aby dále zvyšovali počet obyvatel světa.