Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.12.20

Verš

maitreya uvāca
evam ātmabhuvādiṣṭaḥ
parikramya girāṁ patim
bāḍham ity amum āmantrya
viveśa tapase vanam

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — Śrī Maitreya řekl; evam — takto; ātma-bhuvā — Brahmou; ādiṣṭaḥ — když byl takto požádán; parikramya — obešel; girāmVed; patim — pána; bāḍham — ano, jistě; iti — takto; amum — Brahmu; āmantrya — takto oslovil; viveśa — odešel do; tapase — aby se věnoval pokání; vanam — do lesa.

Překlad

Śrī Maitreya řekl: Když Rudra dostal od Brahmy tento pokyn, obešel svého otce, který je pánem Véd. Dal mu najevo svůj souhlas a odešel do lesa, aby se věnoval přísnému pokání.