Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.11.6

Verš

trasareṇu-trikaṁ bhuṅkte
yaḥ kālaḥ sa truṭiḥ smṛtaḥ
śata-bhāgas tu vedhaḥ syāt
tais tribhis tu lavaḥ smṛtaḥ

Synonyma

trasareṇu-trikam — kombinace tří hexatomů; bhuṅkte — zabírající čas pro své spojení; yaḥ — to, co; kālaḥ — časový interval; saḥ — to; truṭiḥ — jménem truṭi; smṛtaḥ — nazývá se; śata-bhāgaḥ — sto intervalů truṭi; tu — ale; vedhaḥ — zvané vedha; syāt — stává se; taiḥ — jimi; tribhiḥ — třikrát; tu — ale; lavaḥlava; smṛtaḥ — nazývá se.

Překlad

Časový interval potřebný ke spojení tří trasareṇu se nazývá truṭi a sto intervalů truṭi tvoří jednu vedhu. Tři vedhy tvoří jednu lavu.

Význam

Je vypočítáno, že když jednu sekundu rozdělíme na 1687,5 částí, každá část udává délku trvání jedné truṭi, což je čas potřebný ke spojení osmnácti atomových částic. Toto spojování atomů do různých celků udává míru hmotného času. Slunce je ústředním bodem pro výpočet všech časových intervalů.