Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.11.18

Verš

maitreya uvāca
kṛtaṁ tretā dvāparaṁ ca
kaliś ceti catur-yugam
divyair dvādaśabhir varṣaiḥ
sāvadhānaṁ nirūpitam

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — Maitreya řekl; kṛtam — věk Satya; tretā — věk Tretā; dvāparam — věk Dvāpara; ca — také; kaliḥ — věk Kali; ca — a; iti — takto; catuḥ-yugam — čtyři věky; divyaiḥ — polobohů; dvādaśabhiḥ — dvanáct; varṣaiḥ — tisíc let; sa-avadhānam — přibližně; nirūpitam — je zjištěno.

Překlad

Maitreya řekl: Ó Viduro, čtyři věky (yugy) se nazývají Satya, Tretā, Dvāpara a Kali. Všechny dohromady trvají stejně dlouho jako dvanáct tisíc let polobohů.

Význam

Jeden rok polobohů je stejně dlouhý jako 360 lidských let. Jak bude rozvedeno v následujících verších, 12 000 let polobohů je celková délka všech výše uvedených čtyř věků, včetně období přechodu zvaných yuga-sandhyi. Celkem tedy čtyři věky trvají 4 320 000 lidských let.