Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.11.12

Verš

ayane cāhanī prāhur
vatsaro dvādaśa smṛtaḥ
saṁvatsara-śataṁ nṝṇāṁ
paramāyur nirūpitam

Synonyma

ayane — během přesunu slunce (za šest měsíců); ca — a; ahanī — den polobohů; prāhuḥ — je řečeno; vatsaraḥ — jeden kalendářní rok; dvādaśa — dvanáct měsíců; smṛtaḥ — nazývá se; saṁvatsara-śatam — sto let; nṝṇām — lidí; parama-āyuḥ — délka života; nirūpitam — odhaduje se.

Překlad

Dva sluneční přesuny tvoří jeden den a noc polobohů a pro člověka tento den a noc znamenají jeden úplný kalendářní rok. Lidský život je dlouhý sto let.