Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.11.1

Verš

maitreya uvāca
caramaḥ sad-viśeṣāṇām
aneko ’saṁyutaḥ sadā
paramāṇuḥ sa vijñeyo
nṛṇām aikya-bhramo yataḥ

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — Maitreya řekl; caramaḥ — konečný; sat — důsledek; viśeṣāṇām — příznaky; anekaḥ — nespočetné; asaṁyutaḥ — nesmíšené; sadā — vždy; parama-aṇuḥ — atomy; saḥ — to; vijñeyaḥ — je třeba chápat; nṛṇām — lidí; aikya — jednota; bhramaḥ — mylně chápaná; yataḥ — z čehož.

Překlad

Konečná částečka hmotného projevu, která je nedělitelná a sama nevytváří žádné tělo, se nazývá atom. Existuje vždy jako neviditelná identita, i po zničení všech podob. Hmotné tělo je pouze kombinací těchto atomů, ale obyčejní lidé si ho vykládají špatným způsobem.

Význam

Popis atomu, který nacházíme ve Śrīmad-Bhāgavatamu, se téměř shoduje s moderní atomovou vědou a je dále rozveden v Paramāṇu-vādě od Kaṇādy. Moderní věda rovněž přijímá atom jako konečnou nedělitelnou částečku, která je základní složkou vesmíru. Śrīmad-Bhāgavatam je úplným textem, popisujícím veškeré poznání včetně atomové teorie. Atom je nepatrná jemná podoba věčného času.