Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.1.25

Verš

sa vāsudevānucaraṁ praśāntaṁ
bṛhaspateḥ prāk tanayaṁ pratītam
āliṅgya gāḍhaṁ praṇayena bhadraṁ
svānām apṛcchad bhagavat-prajānām

Synonyma

saḥ — on, Vidura; vāsudeva — Pán Kṛṣṇa; anucaram — stálý společník; praśāntam — velice rozvážný a mírný; bṛhaspateḥ — Bṛhaspatiho, učeného duchovního mistra polobohů; prāk — dříve; tanayam — syn nebo žák; pratītam — poznal; āliṅgya — objal; gāḍham — velmi dojatě; praṇayena — s láskou; bhadram — příznivý; svānām — jeho vlastní; apṛcchat — zeptal se; bhagavat — Osobnosti Božství; prajānām — rodina.

Překlad

Z velké lásky a hlubokého dojetí potom Vidura objal Uddhavu, stálého společníka Pána Kṛṣṇy a dříve velkého studenta u Bṛhaspatiho, a začal se ptát, co je nového v rodině Pána Kṛṣṇy, Osobnosti Božství.

Význam

Vidura byl starší než Uddhava, byl jako jeho otec, a proto když se setkali, Uddhava se před Vidurou poklonil a Vidura ho objal, protože Uddhava byl mladší a jako jeho syn. Vidurův bratr Pāṇḍu byl strýcem Pána Kṛṣṇy a Uddhava byl Pánovým bratrancem. Podle společenských zvyků tedy měl Uddhava uctívat Viduru jako svého otce. Uddhava byl velkým učencem v oboru logiky a byl známý jako potomek nebo žák Bṛhaspatiho, velice učeného kněze a duchovního mistra polobohů. Vidura se tázal Uddhavy, jak se daří jeho příbuzným, přestože tou dobou již věděl, že již nejsou na světě. Tato otázka se zdá být velice zvláštní, ale Śrīla Jīva Gosvāmī uvádí, že ta zpráva byla pro Viduru tak šokující, že se pro jistotu tázal znovu. Otázka tedy byla psychologická, a nikoliv praktická.