Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 2.9.46

Verš

yad utāhaṁ tvayā pṛṣṭo
vairājāt puruṣād idam
yathāsīt tad upākhyāste
praśnān anyāṁś ca kṛtsnaśaḥ

Synonyma

yat — co; uta — je ovšem; aham — já; tvayā — tebou; pṛṣṭaḥ — otázán; vairājāt — z vesmírné podoby; puruṣāt — z Osobnosti Božství; idam — tento svět; yathā — jak; āsīt — byl; tat — to; upākhyāste — vysvětlím; praśnān — všechny otázky; anyān — jiné; ca — také; kṛtsnaśaḥ — velice podrobně.

Překlad

Ó králi, na tvé otázky o projevení vesmíru z gigantické podoby Osobnosti Božství a také na další otázky ti podrobně odpovím tak, že vysvětlím čtyři uvedené verše.

Význam

Na počátku Śrīmad-Bhāgavatamu bylo řečeno, že toto velké transcendentální písmo je zralým plodem stromu védského poznání. Śrīmad-Bhāgavatam proto odpovídá na všechny otázky, které si člověk může klást ohledně dění ve vesmíru, počínaje jeho stvořením. Odpovědi závisí pouze na kvalifikaci toho, kdo je vysvětluje. Deset oddílů Śrīmad-Bhāgavatamu, jak je vysvětlil velký mudrc Śrīla Śukadeva Gosvāmī, dává vyčerpávající odpovědi na všechny otázky, a pokud jich inteligentní lidé náležitě využijí, získají z nich veškerý intelektuální prospěch.

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k deváté kapitole druhého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Odpovědi citováním Pánových slov”.