Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 2.7.4

Verš

atrer apatyam abhikāṅkṣata āha tuṣṭo
datto mayāham iti yad bhagavān sa dattaḥ
yat-pāda-paṅkaja-parāga-pavitra-dehā
yogarddhim āpur ubhayīṁ yadu-haihayādyāḥ

Synonyma

atreḥ — mudrce Atriho; apatyam — potomstvo; abhikāṅkṣataḥ — modlil se o; āha — řekl; tuṣṭaḥ — spokojen; dattaḥ — daný; mayā — mnou; aham — já; iti — takto; yat — protože; bhagavān — Osobnost Božství; saḥ — On; dattaḥ — Dattātreya; yat-pāda — ten, Jehož nohy; paṅkaja — lotosové; parāga — prach; pavitra — očistil; dehāḥ — tělo; yoga — mystické; ṛddhim — bohatství; āpuḥ — dostal; ubhayīm — pro oba světy; yadu — otec yaduovské dynastie; haihaya-ādyāḥ — a další, jako král Haihaya.

Překlad

Velký mudrc Atri se modlil o potomstvo a Pán, který s ním byl spokojen, mu slíbil, že se zjeví jako jeho syn Dattātreya (Datta, syn Atriho). Milostí lotosových nohou Pána pak bylo mnoho Yaduů, Haihayů atd. natolik očištěno, že získali hmotná i duchovní požehnání.

Význam

Transcendentální vztahy mezi Osobností Božství a živými bytostmi věčně existují v pěti různých citových náladách, které se nazývají śānta, dāsya, sakhya, vātsalya a mādhurya. Mudrc Atri měl k Pánovi vztah v náladě vātsalya, a výsledkem jeho dokonalé oddanosti byla touha mít Osobnost Božství za svého syna. Pán jeho modlitbu přijal a stal se Atriho synem. Existuje mnoho příkladů, kdy se Pán stal synem Svých čistých oddaných. Jelikož Pán je neomezený, má neomezeně mnoho oddaných-otců. Ve skutečnosti je otcem všech živých bytostí, ale vzhledem k transcendentální náklonnosti a lásce Jeho čistých oddaných nachází Pán větší potěšení v tom, když se stane synem oddaného, než když je jeho otcem. Skutečnost je taková, že otec synovi slouží a syn od něho jen stále něco žádá, a čistý oddaný, který chce vždy Pánovi raději sloužit, si proto přeje, aby Pán byl jeho synem a nikoliv jeho otcem. Pán takovou službu od oddaného přijímá a oddaný se tak stává větším než je On Samotný. Impersonalisté touží splynout s Nejvyšším, ale oddaný se stává ještě větším než je Pán, čímž překonává touhy i těch největších monistů. Rodiče a jiní příbuzní Pána získávají na základě důvěrného vztahu s Nejvyšším automaticky všechny mystické dokonalosti. Patří k nim všechny druhy hmotného požitku, spasení i mystických sil. Oddaný Pána proto nevynakládá zvláštní úsilí, aby těchto věcí dosáhl a neztrácí drahocenný čas svého života. Musíme plně zaměstnávat drahocenný čas svého života v transcendentální láskyplné službě Pánu. Všech ostatních vytoužených cílů pak dosáhneme automaticky. I poté, kdy se nám dostane takových výsledků, se však musíme mít na pozoru, abychom nepadli do léčky, kterou tvoří přestupky proti oddaným. Názorným příkladem je Haihaya, který dosáhl veškeré dokonalosti v oddané službě, ale jelikož se dopustil přestupku proti nohám oddaného, byl nakonec zabit Pánem Paraśurāmou. Nejvyšší Pán se stal synem velkého mudrce Atriho a Jeho jméno bylo Dattātreya.