Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 2.7.20

Verš

cakraṁ ca dikṣv avihataṁ daśasu sva-tejo
manvantareṣu manu-vaṁśa-dharo bibharti
duṣṭeṣu rājasu damaṁ vyadadhāt sva-kīrtiṁ
satye tri-pṛṣṭha uśatīṁ prathayaṁś caritraiḥ

Synonyma

cakram — Sudarśana-cakra Pána; ca — jakož i; dikṣu — do všech směrů; avihatam — aniž by mu bylo zabráněno; daśasu — deset stran; sva-tejaḥ — osobní síla; manvantareṣu — v různých inkarnacích Manua; manu-vaṁśa-dharaḥ — jako potomek dynastie Manua; bibharti — vládne nad; duṣṭeṣu — ničemům; rājasu — na krále tohoto typu; damam — pod vlivem; vyadadhāt — vykonal; sva-kīrtim — osobní sláva; satye — na planetě Satyaloka; tri-pṛṣṭhe — tři planetární systémy; uśatīm — slavný; prathayan — ustanovil; caritraiḥ — rysy.

Překlad

Ve Své inkarnaci Manua se Pán stal potomkem Manuovy dynastie a vládl ničemným králům, které si podmanil Svým mocným diskem. Byl nepřemožitelný za všech okolností a sláva Jeho vlády se rozšířila po všech třech lokách a ještě výše; dokonce až na Satyaloku, nejvyšší planetární systém ve vesmíru.

Význam

O inkarnacích Manua jsme se již zmínili v prvním zpěvu. V jednom dni Brahmy žije čtrnáct Manuů, kteří se střídají jeden za druhým. Tímto způsobem se vystřídá 420 Manuů v jednom měsíci Brahmy a 5040 Manuů v jednom roce Brahmy. Brahmā žije sto let a to znamená, že v životě jednoho Brahmy se vystřídá 504 000 Manuů. Existuje také nespočetně mnoho Brahmů a ti všichni žijí pouze po dobu jednoho výdechu Mahā-Viṣṇua. Můžeme si tedy představit, kolik inkarnací Nejvyššího Pána působí ve všech hmotných světech, které tvoří pouze jednu čtvrtinu celkové energie Nejvyšší Osobnosti Božství.

Inkarnace Manua trestá všechny ničemné vládce různých planet stejnou silou, jakou má Nejvyšší Osobnost Božství, trestající ničemy Svým diskem. Manvantara-avatārové šíří transcendentální slávu Pána.