Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 2.5.6

Verš

nāhaṁ veda paraṁ hy asmin
nāparaṁ na samaṁ vibho
nāma-rūpa-guṇair bhāvyaṁ
sad-asat kiñcid anyataḥ

Synonyma

na — ne; aham — já; veda — znám; param — vyšší; hi — protože; asmin — v tomto světě; na — ani; aparam — nižší; na — ne; samam — rovný; vibho — ó veliký; nāma — jméno; rūpa — vlastnosti; guṇaiḥ — podle kvalit; bhāvyam — vše, co je stvořeno; sat — věčné; asat — dočasné; kiñcit — nebo cokoliv takového; anyataḥ — z nějakého jiného zdroje.

Překlad

Nic z toho, co známe podle jména, vlastností a kvalit — co je vyšší než my, nižší či rovnocenné, věčné či dočasné — není stvořeno z žádného jiného zdroje, nežli z tebe, ó veliký.

Význam

Projevený svět je plný rozmanitých bytostí v 8 400 000 životních druzích, z nichž některé jsou vyšší a některé nižší. V lidské společnosti se člověk pokládá za vyšší živou bytost a mezi lidmi existují také různé druhy: dobří, špatní, průměrní atd. Nārada Muni pokládal za samozřejmé, že žádná bytost nepochází z jiného zdroje, nežli z jeho otce Brahmājīho, a chtěl se o nich proto dozvědět vše od Pána Brahmy.