Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 2.5.42

Verš

bhūrlokaḥ kalpitaḥ padbhyāṁ
bhuvarloko ’sya nābhitaḥ
svarlokaḥ kalpito mūrdhnā
iti vā loka-kalpanā

Synonyma

bhūrlokaḥ — všechny planetární systémy od Pātāly po úroveň Země; kalpitaḥ — v představách; padbhyām — umístěný na nohou; bhuvarlokaḥ — planetární systém Bhuvarloka; asya — vesmírné podoby Pána; nābhitaḥ — z pupeční prohlubně; svarlokaḥ — vyšší planetární systém, počínaje nebeskými planetami; kalpitaḥ — v představách; mūrdhnā — od pasu po hlavu; iti — takto; — nebo; loka — planetární systémy; kalpanā — představa.

Překlad

Jiní znalci rozdělují všechny planetární systémy na tři skupiny: nižší planety (až po Zemi) nacházející se na nohou, střední planety nacházející se na pupku a vyšší planety (Svarloka) umístěné mezi hrudí a hlavou Nejvyšší Osobnosti.

Význam

Zde jsou všechny planetární systémy ve vesmíru rozděleny do tří skupin a jiní učenci si představují planetární systémy rozdělené na čtrnáct úrovní, což to bylo také vysvětleno.

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k páté kapitole druhého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Příčina všech příčin”.