Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 2.5.38

Verš

bhūrlokaḥ kalpitaḥ padbhyāṁ
bhuvarloko ’sya nābhitaḥ
hṛdā svarloka urasā
maharloko mahātmanaḥ

Synonyma

bhūḥ — nižší planetární systémy až po úroveň Země; lokaḥ — planety; kalpitaḥ — je představováno nebo řečeno; padbhyām — z nohou; bhuvaḥ — vyšší; lokaḥ — planetární systém; asya — Jeho (Pána); nābhitaḥ — z pupeční prohlubně; hṛdā — srdcem; svarlokaḥ — planetární systém, kde žijí polobozi; urasā — hrudí; maharlokaḥ — planetární systém, kde žijí velcí mudrci a světci; mahā-ātmanaḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství.

Překlad

Nižší planetární systémy až po úroveň Země jsou umístěny v Jeho nohou. Střední planetární systémy počínaje Bhuvarlokou jsou umístěny v Jeho pupku a ještě vyšší planetární systémy, na nichž žijí polobozi a vysoce vyspělí mudrci a světci, jsou umístěny v hrudi Nejvyššího Pána.

Význam

V tomto vesmíru existuje čtrnáct planetárních systémů. Nižší systémy se nazývají Bhūrloka, střední jsou Bhuvarloka a vyšší, až po Brahmaloku, nejvyšší planetární systém ve vesmíru, se nazývají Svarloka. Všechny se nacházejí na těle Pána a proto v tomto vesmíru neexistuje bytost, která by neměla žádný vztah k Pánu.