Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 2.10.1

Verš

śrī-śuka uvāca
atra sargo visargaś ca
sthānaṁ poṣaṇam ūtayaḥ
manvantareśānukathā
nirodho muktir āśrayaḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; atra — v tomto Śrīmad-Bhāgavatamu; sargaḥ — údaje o stvoření vesmíru; visargaḥ — údaje o částečném stvoření; ca — také; sthānam — planetární systémy; poṣaṇam — ochrana; ūtayaḥ — podnět ke stvoření; manvantara — výměny Manuů; īśa-anukathāḥ — věda o Bohu; nirodhaḥ — návrat domů, zpátky k Bohu; muktiḥ — osvobození; āśrayaḥsummum bonum (nejvyšší dobro).

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl: Śrīmad-Bhāgavatam obsahuje údaje týkající se deseti témat: stvoření vesmíru, částečného stvoření, planetárních systémů, Pánovy ochrany, podnětu ke stvoření, výměny Manuů, vědy o Bohu, návratu domů, zpátky k Bohu, osvobození a summum bonum.