Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 2.1.32

Verš

vrīḍottarauṣṭho ’dhara eva lobho
dharmaḥ stano ’dharma-patho ’sya pṛṣṭham
kas tasya meḍhraṁ vṛṣaṇau ca mitrau
kukṣiḥ samudrā girayo ’sthi-saṅghāḥ

Synonyma

vrīḍa — skromnost; uttara — horní; oṣṭha — ret; adharaḥ — brada; eva — jistě; lobhaḥ — toužení; dharmaḥ — náboženství; stanaḥ — prsa; adharma — bezbožnost; pathaḥ — cesta; asya — Jeho; pṛṣṭham — záda; kaḥ — Brahmā; tasya — Jeho; meḍhram — genitálie; vṛṣaṇau — varlata; ca — také; mitrau — Mitrā-varuṇové; kukṣiḥ — pas; samudrāḥ — oceány; girayaḥ — hory; asthi — kosti; saṅghāḥ — jejich uspořádání.

Překlad

Skromnost je horní část Jeho rtů, toužení je Jeho brada, náboženství jsou prsa Pána a bezbožnost jsou Jeho záda. Brahmājī, který vytváří všechny živé bytosti v hmotném světě, je Jeho pohlavní orgán a Mitrā-varuṇové jsou Jeho dvě varlata. Oceán je Jeho pas a kopce a hory jsou Jeho kosti.

Význam

Nejvyšší Pán není neosobní, jak si mylně představují méně inteligentní myslitelé. Veškerá autentická védská písma potvrzují, že je Nejvyšší Osobou. Jeho osobnost je ale jiná, nežli si umíme představit. Zde se říká, že Brahmājī jedná jako Jeho pohlavní orgán a Mitrā-varuṇové jsou Jeho dvě varlata. To znamená, že má jako úplná osoba všechny tělesné orgány, které jsou však jiného druhu a mají jiné schopnosti. Když se tedy popisuje Pán neosobním způsobem, měli bychom vyrozumět, že Jeho osobnost není přesně taková, jakou dokáže pojmout naše nedokonalá spekulace. Je však možné uctívat Pána i tak, že se na kopce, hory, oceány a oblohu budeme dívat jako na různé části gigantického těla Pána, virāṭ-puruṣi. Virāṭ-rūpa, jak ji ukázal Pán Kṛṣṇa Arjunovi, je výzvou všem nevěřícím.