Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.8.27

Verš

tatas tu bhagavān kṛṣṇo
vayasyair vraja-bālakaiḥ
saha-rāmo vraja-strīṇāṁ
cikrīḍe janayan mudam

Synonyma

tataḥ — potom; tu — ale; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; vayasyaiḥ — se svými kamarády; vraja-bālakaiḥ — s dalšími malými dětmi z Vraji; saha-rāmaḥ — společně s Balarāmou; vraja-strīṇām — všech žen z Vraji; cikrīḍe — šťastně si hráli; janayan — probouzející; mudam — transcendentální blaženost.

Překlad

Potom si Pán Kṛṣṇa společně s Balarāmou začali hrát s ostatními dětmi pastevců dobytka, a tak probouzeli transcendentální blaženost pastevkyň.

Význam

V tomto verši je významné slovo saha-rāmaḥ, “společně s Balarāmou”. Kṛṣṇa je v těchto transcendentálních zábavách hlavním hrdinou a Balarāma Mu pomáhá.