Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.8.18

Verš

ya etasmin mahā-bhāgāḥ
prītiṁ kurvanti mānavāḥ
nārayo ’bhibhavanty etān
viṣṇu-pakṣān ivāsurāḥ

Synonyma

ye — ti, kdo; etasmin — k tomuto dítěti; mahā-bhāgāḥ — požehnaní; prītim — náklonnost; kurvanti — projevují; mānavāḥ — takové osoby; na — ne; arayaḥ — nepřátelé; abhibhavanti — přemohou; etān — ty, kdo jsou připoutáni ke Kṛṣṇovi; viṣṇu-pakṣān — polobohy, kteří mají Pána Viṣṇua vždy na své straně; iva — jako; asurāḥ — démoni.

Překlad

“Démoni (asurové) nemohou ublížit polobohům, kteří mají Pána Viṣṇua vždy na své straně. Stejně požehnaní jsou všichni jedinci či skupiny, kteří jsou připoutáni ke Kṛṣṇovi. Jelikož Kṛṣṇovi projevují velkou náklonnost, nemohou být nikdy poraženi démony, jako jsou společníci Kaṁsy (nebo vnitřní nepřátelé, smysly).”