Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.7.33

Verš

dṛṣṭvādbhutāni bahuśo
nanda-gopo bṛhadvane
vasudeva-vaco bhūyo
mānayām āsa vismitaḥ

Synonyma

dṛṣṭvā — poté, co viděl; adbhutāni — úžasné, udivující události; bahuśaḥ — mnohokrát; nanda-gopaḥ — Nanda Mahārāja, vůdce pastevců krav; bṛhadvane — v Bṛhadvanu; vasudeva-vacaḥ — slova, jež pronesl Vasudeva, když byl Nanda Mahārāja v Mathuře; bhūyaḥ — znovu a znovu; mānayām āsa — uznával jejich pravdivost; vismitaḥ — s velkým údivem.

Překlad

Nanda Mahārāja čím dál více žasl, když viděl, co všechno se v Bṛhadvanu děje, a vzpomínal na slova, která mu řekl Vasudeva v Mathuře.