Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.7.16

Verš

gāvaḥ sarva-guṇopetā
vāsaḥ-srag-rukma-mālinīḥ
ātmajābhyudayārthāya
prādāt te cānvayuñjata

Synonyma

gāvaḥ — krávy; sarva-guṇa-upetāḥ — se všemi dobrými vlastnostmi (dávající dostatek mléka a podobně); vāsaḥ — pěkně vystrojené; srak — s květinovými girlandami; rukma-mālinīḥ — a se zlatými náhrdelníky; ātmaja-abhyudaya-arthāya — pro blaho svého syna; prādāt — daroval; te — tito brāhmaṇové; ca — také; anvayuñjata — je přijali.

Překlad

Pro blaho svého syna Kṛṣṇy daroval Nanda Mahārāja brāhmaṇům krávy dokonale vyzdobené látkovými přehozy, květinovými girlandami a zlatými náhrdelníky. Brāhmaṇové přijali tyto krávy, dávající dostatek mléka, které jim byly věnovány jako milodar, a udělili požehnání celé rodině; zvláště Kṛṣṇovi.

Význam

Nanda Mahārāja nejprve brāhmaṇy vydatně nasytil a potom jim daroval prvotřídní krávy, dokonale vyzdobené zlatými náhrdelníky, látkovými přehozy a květinovými girlandami.