Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.7.17

Verš

viprā mantra-vido yuktās
tair yāḥ proktās tathāśiṣaḥ
tā niṣphalā bhaviṣyanti
na kadācid api sphuṭam

Synonyma

viprāḥ — brāhmaṇové; mantra-vidaḥ — znalí védských hymnů; yuktāḥ — dokonalí mystičtí yogīni; taiḥ — jimi; yāḥ — cokoliv; proktāḥ — bylo vysloveno; tathā — tak se stane; āśiṣaḥ — veškerá požehnání; tāḥ — tato slova; niṣphalāḥ — neúčinná, nenesoucí plody; bhaviṣyanti na — nikdy se nestanou; kadācit — kdykoliv; api — jistě; sphuṭam — vždy skutečné, pravda.

Překlad

Všichni brāhmaṇové, kteří dokonale ovládali pronášení védských hymnů, byli yogīni plně obdaření mystickými silami. Žádné z jejich požehnání se nikdy neminulo účinkem.

Význam

Skuteční brāhmaṇové, obdaření všemi bráhmanskými vlastnostmi, jsou vždy yogīny, kteří dokonale ovládají síly mystické yogy. Jejich slova nikdy nevyzní naprázdno. Při každém jednání s jinými členy společnosti se na ně lze bez obav spolehnout. V tomto věku je však třeba vzít v úvahu to, že povolanost brāhmaṇů je nejistá. Jelikož neexistují brāhmaṇové schopní provádět oběti, jsou všechny yajñi zakázány. Jedinou yajñou doporučenou pro tento věk je saṅkīrtana-yajña. Yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyair yajanti hi su-medhasaḥ (Bhāg. 11.5.32). Yajña má uspokojovat Viṣṇua (yajñārthāt karmaṇo 'nyatra loko 'yaṁ karma-bandhanaḥ). Jelikož v tomto věku neexistují kvalifikovaní brāhmaṇové, lidé mají provádět yajñu zpíváním Hare Kṛṣṇa mantry (yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyair yajanti hi su-medhasaḥ). Život je určen pro konání yajñi a yajña se provádí tak, že se zpívá Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare.