Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.6.31

Verš

tāvan nandādayo gopā
mathurāyā vrajaṁ gatāḥ
vilokya pūtanā-dehaṁ
babhūvur ativismitāḥ

Synonyma

tāvat — mezitím; nanda-ādayaḥ — v čele s Nandou Mahārājem; gopāḥ — všichni pastevci; mathurāyāḥ — z Mathury; vrajam — do Vṛndāvanu; gatāḥ — vrátili se; vilokya — když viděli; pūtanā-deham — obrovské mrtvé tělo Pūtany; babhūvuḥ — stali se; ati — velice; vismitāḥ — užaslí.

Překlad

Mezitím se všichni pastevci v čele s Nandou Mahārājem vrátili z Mathury, a když na cestě viděli ležet obrovské mrtvé tělo Pūtany, užasli.

Význam

Úžas Nandy Mahārāje lze chápat různými způsoby. Ze všeho nejdříve byli pastevci překvapeni proto, že nikdy předtím tak obrovské tělo ve Vṛndāvanu neviděli. Pak začali uvažovat, odkud se tam vzalo-zda spadlo z nebe nebo zda nějakým omylem či kouzlem nějaké mystické yoginī přijeli na jiné místo než do Vṛndāvanu. Nemohli pochopit, co se stalo, a proto oněměli úžasem.