Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.6.30

Verš

śrī-śuka uvāca
iti praṇaya-baddhābhir
gopībhiḥ kṛta-rakṣaṇam
pāyayitvā stanaṁ mātā
sannyaveśayad ātmajam

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; iti — takto; praṇaya-baddhābhiḥ — jež byly poutány mateřskou láskou; gopībhiḥ — staršími gopīmi v čele s matkou Yaśodou; kṛta-rakṣaṇam — byla učiněna všechna opatření pro ochranu dítěte; pāyayitvā — a poté dítě nakrmila; stanam — prsní bradavka; mātā — matka Yaśodā; sannyaveśayat — uložila do postýlky; ātmajam — svého syna.

Překlad

Śrīla Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Všechny gopī v čele s matkou Yaśodou byly poutány mateřskou láskou. Poté, co takto odříkaly mantry na ochranu dítěte, dala matka Yaśodā dítěti napít ze svého prsu a pak Ho uložila do postýlky.

Význam

Když nemluvně pije mléko z prsu své matky, je to známka dobrého zdraví. Starší gopī se tedy nespokojily s recitováním manter pro Kṛṣṇovu ochranu, ale vyzkoušely také, zda je zdravé. Když se napilo, potvrdilo se tím, že zdravé je, a jakmile se gopī zcela uklidnily, uložily je do postýlky.