Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.3.23

Verš

śrī-śuka uvāca
athainam ātmajaṁ vīkṣya
mahā-puruṣa-lakṣaṇam
devakī tam upādhāvat
kaṁsād bhītā suvismitā

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; atha — po těchto Vasudevových modlitbách; enam — tohoto Kṛṣṇu; ātmajam — jejich syna; vīkṣya — pozorující; mahā-puruṣa-lakṣaṇam — se všemi znaky Nejvyšší Osobnosti Božství, Viṣṇua; devakī — Kṛṣṇova matka; tam — Jemu (Kṛṣṇovi); upādhāvat — přednesla modlitby; kaṁsāt — Kaṁsy; bhītā — obávající se; su-vismitā — a také užaslá při pohledu na tak neobyčejné dítě.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Poté se k Pánu začala modlit Devakī, která se velice bála Kaṁsy a užasla, když viděla, že její dítě má všechny znaky Nejvyšší Osobnosti Božství.

Význam

V tomto verši je významné slovo suvismitā, “užaslá”. Devakī a její manžel Vasudeva si byli jisti tím, že jejich dítě je Nejvyšší Osobnost Božství a že je Kaṁsa nemůže zabít, ale když pomysleli na Kaṁsovy ohavné činy v minulosti, zároveň se ve své lásce báli, že Kṛṣṇu čeká smrt. Proto je zde použito slovo suvismitā. Také my trneme při pomyšlení na to, zda toto hnutí nezničí nějací asurové, nebo zda se bude i nadále bez obav rozvíjet.