Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.2.7

Verš

gaccha devi vrajaṁ bhadre
gopa-gobhir alaṅkṛtam
rohiṇī vasudevasya
bhāryāste nanda-gokule
anyāś ca kaṁsa-saṁvignā
vivareṣu vasanti hi

Synonyma

gaccha — nyní jdi; devi — ó ty, kterou by měl celý svět uctívat; vrajam — do Vraji; bhadre — ó ty, jež projevuješ svou přízeň všem živým bytostem; gopa-gobhiḥ — pastevci krav a kravami; alaṅkṛtam — ozdobené; rohiṇī — jménem Rohiṇī; vasudevasya — Vasudevy, Kṛṣṇova otce; bhāryā — jedna z manželek; āste — žije; nanda-gokule — v sídle Nandy Mahārāje zvaném Gokula, kde se chovají stovky a tisíce krav; anyāḥ ca — a další manželky; kaṁsa-saṁvignāḥ — obávající se Kaṁsy; vivareṣu — v ústraní; vasanti — žijí; hi — jistě.

Překlad

Pán nařídil Yogamāyi: “Ó má energie, již by měl uctívat celý svět a která přinášíš blaho všem živým bytostem, jdi do Vraji, kde se svými manželkami žije mnoho pastevců krav. V této nádherné zemi plné krav žije v domě Nandy Mahārāje Vasudevova žena Rohiṇī. Tajně tam žijí i další ženy Vasudevy, jelikož se bojí Kaṁsy. Prosím, jdi tam.”

Význam

Nanda-gokula, sídlo krále Nandy, byla již sama o sobě překrásná, a když Yogamāyā dostala pokyn, aby tam šla a dodala oddaným odvahy, celá oblast tím ještě nabyla na kráse a bezpečnosti. Yogamāyā měla schopnost vytvořit tuto atmosféru, a proto ji Pán do Nanda-gokuly poslal.