Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.2.1-2

Verš

śrī-śuka uvāca
pralamba-baka-cāṇūra-
tṛṇāvarta-mahāśanaiḥ
muṣṭikāriṣṭa-dvivida-
pūtanā-keśī-dhenukaiḥ
anyaiś cāsura-bhūpālair
bāṇa-bhaumādibhir yutaḥ
yadūnāṁ kadanaṁ cakre
balī māgadha-saṁśrayaḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; pralambaasurou jménem Pralamba; bakaasurou jménem Baka; cāṇūraasurou jménem Cāṇūra; tṛṇāvartaasurou jménem Tṛṇāvarta; mahāśanaiḥ — Aghāsurou; muṣṭikaasurou jménem Muṣṭika; ariṣṭaasurou Ariṣṭou; dvividaasurou jménem Dvivida; pūtanā — Pūtanou; keśi — Keśīm; dhenukaiḥ — Dhenukou; anyaiḥ ca — a mnoha dalšími; asura-bhūpālaiḥ — démonskými králi na Zemi; bāṇa — králem Bāṇou; bhauma — Bhaumāsurou; ādibhiḥ — a i jinými; yutaḥ — podporovaný; yadūnām — králů Yaduovské dynastie; kadanam — pronásledování; cakre — systematicky prováděné; balī — velmi mocný; māgadha-saṁśrayaḥ — pod ochranou Jarāsandhy, krále Magadhy.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Pod ochranou Magadharāje neboli Jarāsandhy začal mocný Kaṁsa pronásledovat krále Yaduovské dynastie. Pomáhali mu v tom démoni jako Pralamba, Baka, Cāṇūra, Tṛṇāvarta, Aghāsura, Muṣṭika, Ariṣṭa, Dvivida, Pūtanā, Keśī, Dhenuka, Bāṇāsura, Narakāsura a mnoho dalších démonských králů na Zemi.

Význam

Tento verš dokládá prohlášení Pána v Bhagavad-gītě (4.7—8):

yadā yadā hi dharmasya
glānir bhavati bhārata
abhyutthānam adharmasya
tadātmānaṁ sṛjāmy aham
paritrāṇāya sādhūnāṁ
vināśāya ca duṣkṛtām
dharma-saṁsthāpanārthāya
sambhavāmi yuge yuge

“Kdykoliv a kdekoliv nastává úpadek náboženského života a začíná převládat bezbožnost, ó potomku Bharaty, v té době osobně sestupuji. Abych osvobodil zbožné a vyhladil ničemy a abych znovu nastolil zásady náboženství, přicházím věk za věkem.”

Pán udržuje tento hmotný svět proto, aby dal každému příležitost vrátit se domů, zpátky k Bohu, ale králové a političtí vůdci se bohužel snaží tento záměr překazit. Proto se Pán zjevuje, buď sám nebo se svými úplnými částmi, aby uvedl vše do pořádku. Je tedy řečeno:

garbhaṁ sañcārya rohiṇyāṁ
devakyā yogamāyayā
tasyāḥ kukṣiṁ gataḥ kṛṣṇo
dvitīyo vibudhaiḥ stutaḥ

“Poté, co Yogamāyā přemístila Baladevu do lůna Rohiṇī, se v lůně Devakī zjevil Kṛṣṇa.” (Sārārtha-darśinī tīka 10.2.1-2) Yadubhiḥ sa vyarudhyata. Všichni králové Yaduovské dynastie byli oddaní, ale v té době žilo také mnoho mocných démonů, jako například Śālva, kteří je začali pronásledovat. Jarāsandha, jenž byl tchánem Kaṁsy, byl tehdy nesmírně mocný, a Kaṁsa proto využil jeho ochrany a pomoci démonů k tomu, aby krále Yaduovské dynastie potíral. Zdálo se, že démoni mají nad polobohy převahu, ale nakonec byli díky zásahu Nejvyšší Osobnosti Božství poraženi a polobozi zvítězili.