Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.13.46

Verš

tāvat sarve vatsa-pālāḥ
paśyato ’jasya tat-kṣaṇāt
vyadṛśyanta ghana-śyāmāḥ
pīta-kauśeya-vāsasaḥ

Synonyma

tāvat — dokud; sarve — všichni; vatsa-pālāḥ — telátka i chlapci, kteří je pásli; paśyataḥ — zatímco se díval; ajasya — Pána Brahmy; tat-kṣaṇāt — okamžitě; vyadṛśyanta — byli viděni; ghana-śyāmāḥ — s barvou pleti připomínající modravé dešťové mraky; pīta-kauśeya-vāsasaḥ — a oblečeni do žlutých hedvábných šatů.

Překlad

Potom se před očima Pána Brahmy všechna telátka a chlapci, kteří je pásli, okamžitě změnili v osoby s pletí barvy modravých dešťových mraků, jež byly oblečené do žlutých hedvábných šatů.

Význam

Zatímco Brahmā přemýšlel, všechna telátka a pasáčkové se najednou proměnili ve viṣṇu-mūrti s modravou barvou pleti a žlutými šaty. Brahmā srovnával svou sílu s nezměrnou silou Kṛṣṇy, ale než mohl dojít k nějakému závěru, spatřil tuto náhlou proměnu.