Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.11.16

Verš

he rāmāgaccha tātāśu
sānujaḥ kula-nandana
prātar eva kṛtāhāras
tad bhavān bhoktum arhati

Synonyma

he rāma — můj milý synu Balarāmo; āgaccha — prosím, pojď sem; tāta — můj drahoušku; āśu — okamžitě; sa-anujaḥ — se svým mladším bratrem; kula-nandana — velká naděje naší rodiny; prātaḥ eva — zajisté ráno; kṛta-āhāraḥ — snídali jste; tat — proto; bhavān — Ty; bhoktum — sníst něco víc; arhati — měl bys.

Překlad

“Můj milý Baladevo, nejlepší z naší rodiny! Pojď prosím se svým mladším bratrem Kṛṣṇou hned sem! Jedli jste jen ráno a teď byste měli sníst něco víc.”