Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.9.5

Verš

tatra brahmarṣayaḥ sarve
devarṣayaś ca sattama
rājarṣayaś ca tatrāsan
draṣṭuṁ bharata-puṅgavam

Synonyma

tatra — tam; brahma-ṛṣayaḥṛṣiové mezi brāhmaṇy; sarve — všichni; deva-ṛṣayaḥṛṣiové mezi polobohy; ca — a; sattama — nacházející se v kvalitě dobra; rāja-ṛṣayaḥṛṣiové mezi králi; ca — a; tatra — na tom místě; āsan — byli přítomní; draṣṭum — aby viděli; bharata — potomci krále Bharaty; puṅgavam — hlavní z nich.

Překlad

Všechny velké duše ve vesmíru — ṛṣiové mezi polobohy, brāhmaṇy a králi, nacházející se všichni v kvalitě dobra — se shromáždily, aby viděly hlavního potomka krále Bharaty (Bhīṣmu).

Význam

Ṛṣiové jsou ti, kteří dosáhli dokonalosti na duchovní cestě. Toho může dosáhnout každý, bez ohledu na to, zda je králem či potulným mnichem. Bhīṣmadeva byl sám také jedním z brahmaṛṣiů a byl hlavním potomkem krále Bharaty. Všichni ṛṣiové se nacházejí v kvalitě dobra. Shromáždili se u velkého válečníka, protože se dozvěděli o jeho blížící se smrti.