Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.9.4

Verš

dṛṣṭvā nipatitaṁ bhūmau
divaś cyutam ivāmaram
praṇemuḥ pāṇḍavā bhīṣmaṁ
sānugāḥ saha cakriṇā

Synonyma

dṛṣṭvā — když viděli; nipatitam — ležícího; bhūmau — na zemi; divaḥ — z nebe; cyutam — spadlý; iva — jako; amaram — polobůh; praṇemuḥ — poklonili se; pāṇḍavāḥ — synové Pāṇḍua; bhīṣmam — Bhīṣmovi; sa-anugāḥ — s mladšími bratry; saha — také s; cakriṇā — Pán (nesoucí disk).

Překlad

Když viděli Bhīṣmu, který ležel na zemi jako polobůh spadlý z nebe, pāṇḍuovský král Yudhiṣṭhira se svými mladšími bratry a Pánem Kṛṣṇou se před ním poklonili.

Význam

Pán Kṛṣṇa byl mimo jiné mladším bratrancem Mahārāje Yudhiṣṭhira a také důvěrným přítelem Arjuny, ale všichni členové pāṇḍuovské rodiny Ho znali jako Nejvyšší Osobnost Božství. Přestože si byl Pán Svého svrchovaného postavení vědom, zachovával vždy lidské zvyky, a proto se poklonil před umírajícím Bhīṣmadevem jako by byl jedním z mladších bratrů krále Yudhiṣṭhira.