Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.9.3

Verš

bhagavān api viprarṣe
rathena sa-dhanañjayaḥ
sa tair vyarocata nṛpaḥ
kuvera iva guhyakaiḥ

Synonyma

bhagavān — Osobnost Božství (Śrī Kṛṣṇa); api — také; vipra-ṛṣe — ó mudrci mezi brāhmaṇy; rathena — na voze; sa-dhanañjayaḥ — s Dhanañjayou (Arjunou); saḥ — On; taiḥ — jimi; vyarocata — vypadal velice aristokraticky; nṛpaḥ — král (Yudhiṣṭhira); kuvera — Kuvera, pokladník polobohů; iva — jako; guhyakaiḥ — společníci nazývaní Guhyakové.

Překlad

Ó mudrci mezi brāhmaṇy, následoval je také Pán Śrī Kṛṣṇa, Osobnost Božství, sedící na voze s Arjunou. Král Yudhiṣṭhira proto vypadal velice aristokraticky — jako Kuvera obklopený svými společníky (Guhyaky).

Význam

Pán Śrī Kṛṣṇa chtěl, aby Pāṇḍuovci předstoupili před Bhīṣmadeva v co největším aristokratickém lesku, aby se ještě před smrtí mohl potěšit pohledem na jejich štěstí. Kuvera je nejbohatší ze všech polobohů a král Yudhiṣṭhira v této situaci vypadal jako on (Kuvera), protože procesí společně se Śrī Kṛṣṇou plně odpovídalo majestátu krále Yudhiṣṭhira.