Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.9.16

Verš

na hy asya karhicid rājan
pumān veda vidhitsitam
yad vijijñāsayā yuktā
muhyanti kavayo ’pi hi

Synonyma

na-nikdna-nikdy; hi-jisthi-jistě; asya-Jehasya-Jeho; karhicit-cokolikarhicit-cokoliv; rājan-ó králrājan-ó králi; pumān — kdokoliv; veda-znveda-zná; vidhitsitam-plávidhitsitam-plán; yat-kteryat-který; vijijñāsayā-vyčerpávajícím bádánívijijñāsayā-vyčerpávajícím bádáním; yuktāḥ-zaměstnanyuktāḥ-zaměstnaný; muhyanti-zmatenmuhyanti-zmatený; kavayaḥ-velcí filozofovkavayaḥ-velcí filozofové; api-dokoncapi-dokonce; hi-jistěhi-jistě.

Překlad

Ó králi, nikdo neví, jaký je plán Pána (Śrī Kṛṣṇy). I velcí filozofové jsou zmateni, nehledě na jejich vyčerpávající bádání.

Význam

Bhīṣma jakožto velká autorita (jedna z dvanácti autorit) naprosto odmítá obavy Mahārāje Yudhiṣṭhira ohledně jeho minulých hříšných činů a výsledného utrpení atd. Bhīṣma chtěl Mahārājovi Yudhiṣṭhirovi připomenout, že nikdo, včetně polobohů jako jsou Śiva a Brahmā, nikdy nemohl předem určit skutečný plán Pána. Jak bychom ho mohli pochopit my? Nemá žádnou cenu ani se na to vyptávat. Ani to nejrozsáhlejší filozofické bádání mudrců nemůže určit Pánův plán. Nejlepším, co můžeme udělat, je jednoduše se podřídit příkazům Pána bez debat. Utrpení Pāṇḍuovců v žádném případě nebylo důsledkem jejich minulých činů. Pán chtěl naplnit Svůj plán a započít spravedlivé království a Jeho oddaní proto museli na čas trpět, aby ctnost nakonec zvítězila. Bhīṣmadeva byl jistě s jejich triumfálním vítězstvím spokojen a byl rád, že vidí krále Yudhiṣṭhira na trůnu, přestože sám bojoval proti němu. V bitvě na Kurukṣetře nemohl zvítězit ani tak velký válečník jako Bhīṣma, protože Pán chtěl ukázat, že neřest nikdy neporazí ctnost, bez ohledu na to, kdo je zastupuje. Bhīṣmadeva byl velkým oddaným Pána, ale vůlí Pána byl na straně nepřátel, protože Pán chtěl ukázat, že ani válečník jako Bhīṣma nemůže zvítězit na špatné straně.