Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.8.12

Verš

tarhy evātha muni-śreṣṭha
pāṇḍavāḥ pañca sāyakān
ātmano ’bhimukhān dīptān
ālakṣyāstrāṇy upādaduḥ

Synonyma

tarhi — poté; eva — také; atha — proto; muni-śreṣṭha — ó přední mezi mudrci; pāṇḍavāḥ — všichni synové Pāṇḍua; pañca — pět; sāyakān — zbraně; ātmanaḥ — vlastní já; abhimukhān — k; dīptān — zářící; ālakṣya — když viděli; astrāṇi — zbraně; upādaduḥ — pozvedli.

Překlad

Ó přední mezi mudrci (Śaunako), jakmile Pāṇḍuovci viděli blížící se záři brahmāstry, všichni pozvedli své zbraně.

Význam

Brahmāstry jsou jemnější nežli jaderné zbraně. Aśvatthāmā vystřelil brahmāstru s jasným záměrem — zabít Pāṇḍuovce, to znamená pět bratrů vedených Mahārājem Yudhiṣṭhirem a jejich jediného vnuka, který ležel v lůně Uttary. Z toho plyne, že brahmāstra, jež je účinnější a jemnější zbraň nežli jsou atomové bomby, nebyla také tak slepá jako tyto zbraně. Když vybuchne atomová bomba, nerozlišuje, koho má zasáhnout jako svůj cíl, a ničí i nevinné, neboť ji nelze ovládat. Brahmāstra však taková není. Sleduje svůj určený cíl a nevinným neškodí.