Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.7.58

Verš

putra-śokāturāḥ sarve
pāṇḍavāḥ saha kṛṣṇayā
svānāṁ mṛtānāṁ yat kṛtyaṁ
cakrur nirharaṇādikam

Synonyma

putra — syn; śoka — bolestná ztráta; āturāḥ — zaplaveni; sarve — všichni; pāṇḍavāḥ — synové Pāṇḍua; saha — spolu s; kṛṣṇayā — s Draupadī; svānām — příbuzných; mṛtānām — zemřelých; yat — co; kṛtyam — má se udělat; cakruḥ — vykonali; nirharaṇa-ādikam — vzít na sebe.

Překlad

Poté vykonali Pāṇḍuovi synové a Draupadī, zaplaveni smutkem, náležité obřady pro mrtvá těla svých příbuzných.

Význam


Takto končí Bhaktivedantovy výklady k sedmé kapitole prvního zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu nazvané “Syn Droṇy potrestán”.