Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.7.57

Verš

vapanaṁ draviṇādānaṁ
sthānān niryāpaṇaṁ tathā
eṣa hi brahma-bandhūnāṁ
vadho nānyo ’sti daihikaḥ

Synonyma

vapanam — useknutí vlasů na hlavě; draviṇa — majetek; adānam — ztrácející; sthānāt — z místa pobytu; niryāpaṇam — odjíždějící; tathā — také; eṣaḥ — to vše; hi — jistě; brahma-bandhūnām — příbuzných brāhmaṇů; vadhaḥ — zabití; na — ne; anyaḥ — jiným způsobem; asti — je; daihikaḥ — ohledně těla.

Překlad

Useknutí vlasů na hlavě, zabavení majetku a vyhnání z místa pobytu jsou předepsané tresty pro příbuzného brāhmaṇy. Žádný příkaz neudává zabití těla.