Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.7.45

Verš

sa eṣa bhagavān droṇaḥ
prajā-rūpeṇa vartate
tasyātmano ’rdhaṁ patny āste
nānvagād vīrasūḥ kṛpī

Synonyma

saḥ — on; eṣaḥ — jistě; bhagavān — pán; droṇaḥ — Droṇācārya; prajā-rūpeṇa — v podobě syna Aśvatthāmy; vartate — existuje; tasya — jeho; ātmanaḥ — těla; ardham — polovina; patnī — žena; āste — život; na — ne; anvagāt — vzala; vīrasūḥ — když syn byl naživu; kṛpī — sestra Kṛpācāryi.

Překlad

On (Droṇācārya) jistě nadále existuje, představován svým synem. Jeho žena Kṛpī s ním nepodstoupila obřad satī, protože měla syna.

Význam

Žena Droṇācāryi Kṛpī je sestra Kṛpācāryi. Je-li oddaná žena, kterou zjevená písma nazývají lepší polovinou manžela, bez potomstva, pak může se smrtí muže dobrovolně přijmout smrt i ona. To však nebyl případ ženy Droṇācāryi, která to neučinila, neboť měla syna, manželova představitele. Je-li syn zesnulého manžela naživu, pak vdova je vdovou jen podle jména. Aśvatthāmā tedy byl ze dvou důvodů zástupcem Droṇācāryi a Draupadī namítala, že zabít Aśvatthāmu by se rovnalo zabití Droṇy.