Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.6.31

Verš

antar bahiś ca lokāṁs trīn
paryemy askandita-vrataḥ
anugrahān mahā-viṣṇor
avighāta-gatiḥ kvacit

Synonyma

antaḥ — v transcendentálním světě; bahiḥ — v hmotném světě; ca — a; lokān — planety; trīn — tři (oddíly); paryemi — cestuji; askandita — nepřerušeně; vrataḥ — slib; anugrahāt — bezpříčinnou milostí; mahā-viṣṇoḥ — Mahā-Viṣṇua (Kāraṇodakaśāyī Viṣṇua); avighāta — bez omezení; gatiḥ — vstup; kvacit — kdykoliv.

Překlad

Od té doby mohu milostí všemohoucího Viṣṇua cestovat bez omezení všude po transcendentálním světě i ve třech oddílech hmotného světa. To proto, že jsem stálý v nepřerušené oddané službě Pánu.

Význam

Jak popisuje Bhagavad-gītā, existují tři oddíly hmotných oblastí: ūrdhva-loka (nejvyšší planety), madhya-loka (prostřední planety) a adho-loka (nižší planety). Dále než planety ūrdhva-loka, tedy nad Brahmalokou, se nacházejí hmotné obaly vesmíru, a nad nimi je duchovní nebe, jehož rozpětí je neomezené a které je zaplněné neomezeným množstvím sebeozařujících vaikuṇṭhských planet, obývaných Bohem Samotným a Jeho společníky, věčně osvobozenými živými bytostmi. Śrī Nārada Muni mohl bez omezení vstoupit na všechny tyto planety jak v hmotných, tak v duchovních oblastech, stejně jako všemohoucí Pán, který má neomezenou svobodu Osobně cestovat do jakékoliv části Svého stvoření. V hmotném světě jsou živé bytosti pod vlivem tří kvalit přírody — dobra, vášně a nevědomosti. Śrī Nārada Muni je však vůči všem těmto hmotným kvalitám transcendentální a může proto cestovat všude bez omezení. Je to osvobozený “astronaut”. Bezpříčinná milost Pána Viṣṇua nemá obdoby, a pouze oddaný si ji může laskavým svolením Pána uvědomit. Oddaní proto nikdy nepoklesnou. Zato materialisté, tj. ploduchtiví pracovníci a spekulativní filozofové, musí poklesnout, donuceni příslušnými kvalitami přírody, ve kterých jednají. Ostatní ṛṣiové uvedení výše nemohou vstoupit do transcendentálního světa jako Nārada. Tuto skutečnost odhaluje Narasiṁha Purāṇa. Ṛṣiové jako Marīci jsou autoritami v oblasti plodonosné práce a ṛṣiové jako Sanaka a Sanātana jsou autoritami v oblasti filozofických spekulací. Śrī Nārada Muni je ale přední autoritou pro transcendentální oddanou službu Pánu. Všechny významné autority pro oddanou službu Pánu jdou ve šlépějích Nārady Muniho a následují Nārada-bhakti-sūtru, čímž jsou všichni oddaní Pána okamžitě kvalifikováni ke vstupu do Božího království na Vaikuṇṭhy.