Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.6.32

Verš

deva-dattām imāṁ vīṇāṁ
svara-brahma-vibhūṣitām
mūrcchayitvā hari-kathāṁ
gāyamānaś carāmy aham

Synonyma

deva — Nejvyšší Osobnost Božství (Śrī Kṛṣṇa); dattām — obdarovaný; imām — toto; vīṇām — strunný hudební nástroj; svara — rytmy; brahma — transcendentální; vibhūṣitām — ozdobený s; mūrcchayitvā — rozeznívající; hari-kathām — transcendentální poselství; gāyamānaḥ — neustále zpívající; carāmi — putuji; aham — já.

Překlad

Takto tedy putuji a neustále zpívám transcendentální poselství o slávě Pána za doprovodu tohoto nástroje zvaného vīṇā, který je nabitý transcendentálním zvukem a který mi daroval Pán Kṛṣṇa.

Význam

Strunný hudební nástroj s názvem vīṇā, který dal Nāradovi Pán Śrī Kṛṣṇa, popisuje Liṅga Purāṇa, což také potvrzuje Śrīla Jīva Gosvāmī. Tento transcendentální nástroj je totožný s Pánem Śrī Kṛṣṇou a Nāradou, protože všichni patří do stejné transcendentální kategorie. Zvuk tohoto nástroje nemůže být hmotný, což znamená, že sláva a zábavy, které Nāradův nástroj šíří, jsou také transcendentální, bez jediného náznaku hmotného opojení. Sedmero rytmů — ṣa (ṣaḍja), (ṛṣabha), (gāndhāra), ma (madhyama), pa (pañcama), dha (dhaivata) a ni (niṣāda) — je též transcendentálních a zvláště jsou určeny pro transcendentální písně. Śrī Nāradadeva jakožto čistý oddaný Pána je věčně zavázaný Pánu za to, že mu daroval tento nástroj, a proto se stále zaměstnává opěvováním Jeho transcendentální slávy a tak nikdy nemůže poklesnout ze svého vznešeného postavení. Seberealizovaná duše ve hmotném světě musí kráčet ve šlépějích Śrīly Nārady Muniho a náležitě užívat tónin ṣa, ṛ, gā, ma atd. ve službě Pánu stálým opěvováním Pánovy slávy. To také potvrzuje Bhagavad-gītā.