Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.5.6

Verš

sa vai bhavān veda samasta-guhyam
upāsito yat puruṣaḥ purāṇaḥ
parāvareśo manasaiva viśvaṁ
sṛjaty avaty atti guṇair asaṅgaḥ

Synonyma

saḥ — takto; vai — jistě; bhavān — vy; veda — víte; samasta — všestranně; guhyam — důvěrně; upāsitaḥ — oddaný; yat — protože; puruṣaḥ — Osobnost Božství; purāṇaḥ — nejstarší; parāvareśaḥ — vládce nad všemi hmotnými a duchovními světy; manasā — mysl; eva — pouze; viśvam — vesmír; sṛjati — tvoří; avati atti — ničí; guṇaiḥ — kvalitami hmoty; asaṅgaḥ — nepřipoutaný.

Překlad

Vše tajemné je ti známo, můj pane, neboť uctíváš stvořitele a ničitele hmotného světa, původní Osobnost Božství, transcendentálního třem kvalitám hmotné přírody.

Význam

Člověk, který je stoprocentně pohroužen ve službě Pánu, je symbolem všeho poznání. Takový oddaný Pána, dokonalý ve své oddané službě, je přímo podporován dokonalými schopnostmi Osobnosti Božství. Osm dokonalostí mystické síly (aṣṭa-siddhi) lze proto považovat za pouhý zlomek jeho božských kvalit. Oddaný jako Nārada je schopen prostřednictvím duchovní dokonalosti, po které všichni ostatní prahnou, vykonávat zázračné věci. Śrīla Nārada je stoprocentně dokonalá živá bytost, i když samozřejmě není na stejné úrovni jako Osobnost Božství.