Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.5.31

Verš

yenaivāhaṁ bhagavato
vāsudevasya vedhasaḥ
māyānubhāvam avidaṁ
yena gacchanti tat-padam

Synonyma

yena — kterým; eva — jistě; aham — já; bhagavataḥ — Osobnosti Božství; vāsudevasya — Pána Śrī Kṛṣṇy; vedhasaḥ — nejvyššího stvořitele; māyā — energie; anubhāvam — vliv; avidam — snadno pochopitelný; yena — kterým; gacchanti — jdou; tat-padam — u lotosových nohou Pána.

Překlad

S tímto důvěrným poznáním jsem jasně pochopil vliv energie Pána Śrī Kṛṣṇy, stvořitele, udržovatele a ničitele všeho. Jakmile ho někdo získá, může se k Němu vrátit a osobně se s Ním setkat.

Význam

Oddanou službou, nejdůvěrnějším poznáním, je snadné pochopit jak pracují rozličné energie Pána. Jedna část energie projevuje hmotný svět; další (vyšší) část Jeho energie projevuje duchovní svět. A prostřední energie projevuje živé bytosti, které slouží jedné z výše zmíněných energií. Živé bytosti, které slouží hmotné energii, vedou těžký boj o existenci a o štěstí, kterého se jim dostává v podobě iluze. Avšak ti, kteří jsou v duchovní energii, slouží Pánovi přímo a těší se věčnému životu, dokonalému poznání a neustálé blaženosti. Pán si přeje, jak Sám v Bhagavad-gītě pravil, aby se všechny podmíněné duše, které trčí v království hmotné energie, vrátily zpět k Němu tím, že zanechají všeho podnikání v hmotném světě. To je nejdůvěrnější část poznání. Ale chápou ji pouze čistí oddaní a jen oni vstoupí do království Boha a budou Ho moci osobně vidět a sloužit Mu. Konkrétním příkladem je Nārada sám, který dosáhl této úrovně věčného poznání a věčné blaženosti. A cesta je otevřená pro všechny, za předpokladu, že jsou ochotni jít ve stopách Śrī Nārady Muniho. Svrchovaný Pán vlastní podle textů śruti neomezené energie (aniž by se nějak namáhal), a tyto energie spadají do tří hlavních kategorií, o kterých jsme se zde zmínili.