Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.5.25

Verš

ucchiṣṭa-lepān anumodito dvijaiḥ
sakṛt sma bhuñje tad-apāsta-kilbiṣaḥ
evaṁ pravṛttasya viśuddha-cetasas
tad-dharma evātma-ruciḥ prajāyate

Synonyma

ucchiṣṭa-lepān — zbytky jídla; anumoditaḥ — se svolením; dvijaiḥbrāhmaṇy Vedāntisty; sakṛt — jednoho dne; sma — v minulosti; bhuñje — vzal; tat — tímto činem; apāsta — odstranil; kilbiṣaḥ — všechny hříchy; evam — tak; pravṛttasya — zaměstnaný; viśuddha-cetasaḥ — ten, jehož mysl je očištěna; tat — tato; dharmaḥ — přirozenost; eva — jistě; ātma-ruciḥ — transcendentální přitažlivost; prajāyate — se projevila.

Překlad

Jen jednou jsem s jejich svolením přijal zbytky jejich jídla, a to ihned odstranilo všechny mé hříchy. Takto zaměstnaný jsem očistil své srdce, a tehdy mne začala přitahovat samotná povaha transcendentalisty.

Význam

Čistá oddanost je v dobrém slova smyslu stejně nakažlivá jako nakažlivá nemoc. Čistý oddaný je oproštěný od veškerých hříchů. Osobnost Božství je tou nejčistší bytostí. Není-li tedy někdo stejně očištěn od vlivu hmotných kvalit, nemůže se stát čistým oddaným Pána. Bhakti-vedāntové, o kterých je zde řeč, byli čistí oddaní, a jejich společností a tím, že jednou snědl zbytky jídla, které přijímali, se chlapec nakazil jejich čistými vlastnostmi. Takové zbytky lze přijmout i bez svolení čistých oddaných. Existují také falešní oddaní, na něž si je třeba dávat veliký pozor. Je mnoho jiných věcí, které zabraňují vstupu do oddané služby. Sdružování se s čistými oddanými však všechny tyto překážky odstraní. Začátečníka v oddané službě transcendentální vlastnosti čistého oddaného skutečně obohatí, což znamená, že ho začne přitahovat jméno, sláva, vlastnosti, zábavy atd. Osobnosti Božství. Být nakažen vlastnostmi čistého oddaného znamená okusit chuť čisté oddanosti při poslechu o transcendentálních činech Osobnosti Božství. Tato transcendentální chuť způsobí, že se všechny hmotné věci okamžitě zdají být nechutné. Čistého oddaného proto ani v nejmenším nepřitahují hmotné činnosti. Poté, co jsou z cesty oddané služby odstraněny veškeré hříchy či překážky, je možné dosáhnout náklonnosti, ustálit se, vyvinout dokonalou chuť, poznat transcendentální emoce a nakonec dosáhnout úrovně láskyplné služby Pánu. Všechny tyto stupně se vyvíjejí ve společnosti čistých oddaných. To je význam této strofy.